Gezamenlijke inkoopkracht

Nafinco helpt sinds 2011 zelfstandig apotheken sterker te staan als lokale spil in de zorgverlening. Al direct vanaf het begin bleek er onder apothekers grote behoefte aan meer inkoopkracht. Nafinco bedacht een slim rekenmodel en bouwde een ICT-platform waarop de complete financiële afhandeling inzichtelijk is.

Waardevolle rol

Meer en meer konden wij de afgelopen jaren vanuit onze onafhankelijke positie een waardevolle rol vervullen voor onze klanten. We doen namens hen collectief zaken met farmaceutische groothandels en producenten, en ontzorgen hen volledig waar het gaat om assortimentsbeheer. We vinden het belangrijk dat apothekers zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op hun professie: goede zorg leveren aan hun cliënten.

Duidelijke rapportages

Onze apothekers ervaren hoe prettig en rustgevend het is om van zo’n belangrijk bedrijfsonderdeel als het inkoopproces zeker te weten dat het goed geregeld is. Dat er mensen op zitten met veel kennis, ervaring en contacten, die de belangen van zelfstandige apothekers behartigen. Van Nafinco krijgen aangesloten apothekers duidelijke rapportages waarmee zij kunnen zien hoe de inkoop verloopt, wat de marges zijn, hoe die zich ontwikkelen, etc.. Op basis van deze rapportages adviseren wij hen onder meer over assortimentsbeheer en het behalen van een optimaal rendement.

Meer dan inkoop

Naast inkoopvoordeel en (ICT-)ondersteuning op het gebied van assortimentsbeheer, hulpmiddelenzorg en algemene bedrijfsvoering, bieden wij onze klanten ook hulp bij bedrijfsovername en financiering. Daarover lees je meer op Advies & Beheer.

Contact

Wil je meer weten over onze diensten? Of (vrijblijvend) kennismaken? Neem dan gerust contact op via het contactformulier of bel 035 785 29 11