Zorgplatform Nederland

Apotheken in hun kracht

Zorgplatform Nederland is een coöperatief samenwerkingsverband van, voor en door zelfstandige apotheken. De leden van de Coöperatie Zelfstandige Apotheken Nederland (CoZAN) zetten zich met dit initiatief 100% in om (de zorg rond) genees- en hulpmiddelen voor iedereen dichtbij huis beschikbaar te maken én te houden. Zelfstandige apotheken worden in hun kracht gezet, zodat zij – samen met andere zorgverleners – hun centrale rol in de wijk kunnen blijven vervullen: het leveren van de beste zorg op maat.

De rol van Nafinco

Zorgplatform Nederland (ZPN, 2018) is een partnership van CoZAN, Hulpmiddelbezorgd.nl en Nafinco. Deze drie partijen worden verbonden en ondersteund door digitale ‘zorg-assistente’ Elke. Al meer dan 135 apotheken sloten zich de afgelopen twee jaar bij het platform aan. Binnen het platform vervult Nafinco een belangrijke rol als het gaat om de contacten met fabrikanten en farmaceutische groothandels, en het bedingen van de beste inkoopcondities voor de leden van CoZAN.

Full-service aanbod

In samenwerking met hulpmiddelbezorgd.nl zorgen wij er met ZPN voor dat aangesloten apotheken medische hulpmiddelen (en de daarbij behorende zorg) kunnen blijven leveren aan hun cliënten. Kortom: dat zij met een full-service aanbod en een gezonde bedrijfsvoering hun rol als spil in de lokale zorgverlening kunnen vervullen.

Meer informatie over Zorgplatform Nederland vind je hier.